Công trình lắp đặt phòng ngủ nhà chú Mạnh

Nội Thất Đức Quân thiết kế và lắp đặt phòng ngủ nhà chú Mạnh ở Chung cư Nguyễn Huy Tưởng/T.P Hà Nội

Gường ngủ được làm bằng chất liệu melamin và Acrylic kich thước của giường là 2m x 2m2 có lắp đặt ngăn kéo 2 bên tạo tiện lợi cho người sử dụng.

 Tủ áo phòng ngủ làm bằng chất liệu melamin mặt cánh Acrylic. Tủ áo 3 buồng 6 cánh cao kịch trần.tủ áo cao kịch trần tiện lợi cho việc để những đồ chăn màn không dùng đến.

Tin tức khác
Tư vấn
https://789bethv.com/